Eximbank sắp có Tổng Giám đốc mới

Eximbank sắp có Tổng Giám đốc mới

VietTimes – Sự chấp thuận của NHNN đối với ứng viên Trần Tấn Lộc là điều kiện đủ để Eximbank sớm kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc cũng như người đại diện theo pháp luật, sau gần 2,5 năm bỏ trống.
ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Eximbank lại “vỡ“!

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Eximbank lại “vỡ“!

VietTimes -- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 của Eximbank lại "vỡ" bởi những bất đồng sâu sắc của các nhóm cổ đông lớn. Cổ đông chiến lược SMBC cho biết lý do không đồng ý thông qua Quy chế tiến hành Đại hội bởi 2 lẽ: (1) Không tín nhiệm Chủ tọa đoàn; (2) Không tin Ban kiểm phiếu.