10 nghi thức ăn uống kỳ lạ trên khắp nơi trên thế giới

10 nghi thức ăn uống kỳ lạ trên khắp nơi trên thế giới

VietTimes -- Nghi thức ăn uống là một cách tuyệt vời để thể hiện tính cách của bạn. Bạn hiểu cách thức bàn ăn của đất nước mình và tuân theo một cách cẩn thận. Tuy nhiên, những điều được xem là đúng đắn ở đất nước của bạn lại có thể là một điều cấm kỵ là một số quốc gia khác.