"Nghị định 86 muốn dìm xe công nghệ xuống cho bằng taxi truyền thống?"
Trưởng phòng Luật kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật:

"Nghị định 86 muốn dìm xe công nghệ xuống cho bằng taxi truyền thống?"

VietTimes -- Đánh giá về Dự thảo Nghị định 86 sửa đổi đang được Bộ GTVT đưa ra lấy ý kiến lần thứ 6, ông Ngô Vĩnh Bạch Dương - Trưởng phòng Luật kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, bày tỏ dường như Nghị định này đang muốn dìm taxi công nghệ xuống cho bằng taxi truyền thống. Theo quan điểm của ông, điều kiện kinh doanh phải nhằm vào quản lý chỗ rủi ro, nếu không rủi ro đừng quản lý!