Sài Gòn rộn ràng lân tết

Sài Gòn rộn ràng lân tết

Những ngày này ở Sài Gòn, ra đường thấy xe lân chạy khắp với tiếng trống rộn rã. Không khí tết cứ vậy theo các xe lân đi vào từng ngõ ngách, niềm vui lan đến từng nhà.