Sắp công bố thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam năm 2017

Sắp công bố thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam năm 2017

VietTimes -- Tại Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”, VNISA sẽ trình bày một báo cáo quan trọng được cộng đồng quan tâm, đó là “Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ATTT tại Việt Nam năm 2017” và công bố Chỉ số ATTT Việt Nam.