Năm 2017: Dự kiến 90% hồ sơ được hoàn thuế điện tử

Năm 2017: Dự kiến 90% hồ sơ được hoàn thuế điện tử

VietTimes -- Hiện nay ngành Thuế đang quản lý hơn 560.000 doanh nghiệp, mỗi năm cơ quan Thuế giải quyết hơn 20.000 hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế. Phấn đấu đến năm 2017 ngành Thuế sẽ đạt 90% hồ sơ của người hoàn thuế  được thực hiện qua hoàn thuế điện tử.
Kiên quyết chống chuyển giá để giảm thất thu

Kiên quyết chống chuyển giá để giảm thất thu

Tổng cục Thuế (TCT) đã tiến hành thanh tra mạnh, yêu cầu “đại gia” bán lẻ Metro Cash& Carry Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam phải giảm lỗ, nộp thuế hàng trăm tỷ đồng, thể hiện sự quyết tâm trong việc chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN).