Những thông tin đáng chú ý quanh thương vụ trái phiếu của “ông chủ” GEM Center

Những thông tin đáng chú ý quanh thương vụ trái phiếu của “ông chủ” GEM Center

VietTimes -- CTCP PQC Convention và các cổ đông đã thực hiện thế chấp nhiều tài sản là bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm - được định giá hơn 640 tỷ đồng - để làm tài sản đảm bảo cho thương vụ chào bán riêng lẻ 180 tỷ đồng trái phiếu đợt 1. Cũng lưu ý rằng, khu đất của GEM Center là đất quốc phòng nhưng “chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng”...