Cán cân thanh toán tổng thể dự báo có sự “đảo chiều tích cực”

Cán cân thanh toán tổng thể dự báo có sự “đảo chiều tích cực”

VietTimes – Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) đánh giá: “Thị trường ngoại hối khá ổn định trong suốt cả năm 2016, duy chỉ có biến động nhẹ vào cuối năm do yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng tâm lý của việc USD tăng giá trên thị trường thế giới sau kết quả bầu Tổng thống Mỹ”. Song đồng thời cũng lưu ý đến một số yếu tố cần tính toán trong chính sách tỷ giá 2017.
Chính phủ chỉ đạo NFSC "nghiên cứu giải quyết những vấn đề nổi cộm"

Chính phủ chỉ đạo NFSC "nghiên cứu giải quyết những vấn đề nổi cộm"

VietTimes -- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) cần chủ động tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan trong giám sát, cung cấp, chia sẻ thông tin, ban hành hoặc sửa đổi chính sách, quy định không còn phù hợp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...