Bản đồ số Việt Nam sẽ đi vào vận hành trong quý II/2019

Bản đồ số Việt Nam sẽ đi vào vận hành trong quý II/2019

VietTimes – Cả nước đã thu thập hơn 1.387.000 địa chỉ các địa danh, địa chỉ nhà dân nhằm phục vụ cho việc xây dựng Bản đồ số Việt Nam. Trong tháng 1.2019 sẽ hoàn thành việc thu thập dữ liệu này trên toàn quốc và phấn đấu đến quý II/2019, Bản đồ số Việt Nam có thể đi vào vận hành và khai thác.