Bom xuyên vận tốc siêu âm KAB-250: "tử thần" mới Nga đem sang Syria

Bom xuyên vận tốc siêu âm KAB-250: "tử thần" mới Nga đem sang Syria

Bom điều khiển có độ chính xác cao КАB-250 đang tiến hành thử nghiệm, sản phẩm là kết quả của những nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật  và kinh nghiệm sử dụng bom có điều khiển КАB-500. Bom điều khiển KAB – 250 có thể ném ở tốc độ siêu âm và theo nguyên tắc ‘ném và quên”