Blade and Soul – Thành công tất yếu

Blade and Soul – Thành công tất yếu

VietTimes - Blade and Soul là một tựa game thành công về mọi mặt và đã mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ về cho NCsoft. Điều này có được là nhờ sự kế thừa và kết hợp hoàn hảo những thành tựu mà người Hàn Quốc đã đạt được, những thứ đã trở thành thương hiệu của họ.