10 chiếc điện thoại có thiết kế “xấu đau xấu đớn”

10 chiếc điện thoại có thiết kế “xấu đau xấu đớn”

VietTimes -- Thiết kế có tính quyết định tới thành công của một sản phẩm. Do đó các nhà sản xuất luôn nỗ lực tạo ra những mẫu thiết kế điện thoại di động tạo được ấn tượng mạnh với người dùng. Tuy nhiên, nhiều hãng đã “đi xa quá” và thất bại với thiết kế, dù là các hãng nổi tiếng như Nokia, Samsung…