Bộ mặt thật của Trung Quốc trên trường quốc tế

Bộ mặt thật của Trung Quốc trên trường quốc tế Analysis

Tờ South China Morning Post của Hồng Kông vừa có bài viết "Hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế ra sao?", chỉ ra rằng, các nước ASEAN cần hết sức cảnh giác với bộ mặt thật của Trung Quốc và những chiến lược trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế của họ.