Nghề môi giới chứng khoán- sai 1 ly đi cả tỷ

Nghề môi giới chứng khoán- sai 1 ly đi cả tỷ

Bạn đã nghe những lời tâm sự yêu nghề môi giới chứng khoán. Bạn cũng đã hiểu vì sao có người từ bỏ nghề này.Còn tôi, tôi đã chứng kiến nghề môi giới chứng khoán với nỗi đau: Sai một ly nhưng "đi" bạc tỷ.Tôi kể bạn nghe.