Cái thoáng qua của Modern Tech và sự ra đi của 15.000 tỷ đồng

Cái thoáng qua của Modern Tech và sự ra đi của 15.000 tỷ đồng

VietTimes -- Modern Tech đã xuất hiện rồi biến mất chỉ trong vòng nửa năm. Theo các NĐT, chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, nó đã kịp thu hút hơn 3 vạn người tham gia và cuốn mất 15.000 tỷ đồng  –  hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có mức thu ngân sách năm 2017 thấp hơn con số này rất xa.