Chúng ta sẽ kiếm được tiền nhờ dữ liệu của chính mình trên mạng xã hội?

Chúng ta sẽ kiếm được tiền nhờ dữ liệu của chính mình trên mạng xã hội?

VietTimes -- Trong khi nhiều người dùng mệt mỏi với các chính sách sơ sài và lạm dụng lòng tin của Facebook trong vụ bê bối với Cambridge Analytica thì hàng ngày vẫn có một số lượng người dùng mới tham gia mạng xã hội này. Nhưng bây giờ câu hỏi lớn là: Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng kiếm được tiền nhờ vào dữ liệu cá nhân của họ?