Vingroup sản xuất máy thở chống Covid-19: Công suất có thể đạt 45.000 Máy thở Không Xâm nhập và 10.000 Máy thở Xâm nhập mỗi tháng

Vingroup sản xuất máy thở chống Covid-19: Công suất có thể đạt 45.000 Máy thở Không Xâm nhập và 10.000 Máy thở Xâm nhập mỗi tháng Updating

VietTimes -- 12 giờ trưa ngày 30/3/2020 Lãnh đạo Vingroup đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và yêu cầu tất cả các Viện nghiên cứu của Tập đoàn dừng hết các việc hàng ngày, tập trung vào tìm kiếm và nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở.