Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

VietTimes – Dữ liệu xuất hiện dày đặc xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như trước đây Dữ liệu Lớn (Big Data) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) chỉ trong tầm nhìn của các chuyên gia máy tính thì ngày nay nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Master Data Management đã trở thành một công cụ để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.