ĐHĐCĐ Hòa Phát chốt kế hoạch lợi nhuận 8.050 tỷ đồng, hướng đến Top 50 thế giới

ĐHĐCĐ Hòa Phát chốt kế hoạch lợi nhuận 8.050 tỷ đồng, hướng đến Top 50 thế giới

VietTimes -- Sáng 22/03/2018 tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với tỷ lệ biểu quyết gần như tuyệt đối, Đại hội đã họp bàn và thống nhất thông qua tất cả các tờ trình. Đáng chú ý, cổ đông HPG biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.050 tỷ đồng.