Động Thiên Đường giành kỷ lục “Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á”

Động Thiên Đường giành kỷ lục “Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á”

VietTimes -- Động Thiên Đường thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được Hội đồng Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á”, sau bằng xác lập 2 kỷ lục: “Động khô dài có hệ thống thách nhũ độc đáo nhất Việt Nam” và “Động có cầu gỗ dài nhất Việt Nam”.