Bài 5: Chặng quá độ từ 4G lên 5G
Về các thế hệ di động không dây:

Bài 5: Chặng quá độ từ 4G lên 5G

VietTimes -- Đường đến 5G vẫn còn phải qua chặng quá độ 4G nữa. Thực ra 4G đang dần chiếm lĩnh thị phần viễn thông với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 38% cho giai đoạn 2017-2023 với trị giá khoảng 332 tỷ USD. (nguồn MRFR Analyis). Vì thế 4G đang hiện hữu cần được xem xét kỹ càng trước khi chuyển sang 5G tương lai.

Bài 3: 4G - một bước tiến mới
Về các thế hệ di động không dây:

Bài 3: 4G - một bước tiến mới

VietTimes -- Mạng 4G sẽ bao gồm tất cả các hệ thống của các mạng khác nhau, từ mạng công cộng đến mạng riêng, từ mạng băng rộng có quản trị mạng đến mạng cá nhân và các mạng adhoc. Các hệ thống 4G sẽ hoạt động kết hợp với các hệ thống 2G và 3G cũng như các hệ thống phát quảng bá băng rộng khác. Thêm vào đó, mạng 4G sẽ là mạng Internet di động dựa trên IP hoàn toàn.