Bộ Công an: Sẽ tiết kiệm 1.600 tỷ đồng nếu cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an: Sẽ tiết kiệm 1.600 tỷ đồng nếu cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VietTimes -- Theo tính toán sơ bộ, khi ứng dụng CNTT, việc cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ giảm chi phí khoảng 1.600 tỷ đồng/năm, đồng thời người dân cũng không phải khai nhiều lần các thông tin cơ bản của chính mình.