Ông vua mới của mạng xã hội

Ông vua mới của mạng xã hội

Tencent (Trung Quốc) đã chính thức vượt Facebook với giá trị vốn hóa hơn 500 tỷ USD, đồng thời là công ty công nghệ châu Á đầu tiên đạt được con số kỷ lục này. Nhưng ai là người đã tạo ra Tencent và đưa công ty phát triển mạnh như hiện nay?