Nhân viên Vietcombank nhận thu nhập bình quân 34,44 triệu đồng/tháng nhưng làm lợi cho NH 91,2 triệu đồng/tháng

Nhân viên Vietcombank nhận thu nhập bình quân 34,44 triệu đồng/tháng nhưng làm lợi cho NH 91,2 triệu đồng/tháng

VietTimes -- Thu nhập bình quân của mỗi nhân viên Vietcombank trong năm 2018 là 34,44 triệu đồng/người/tháng (riêng ngân hàng mẹ: 35,47 triệu đồng/người/tháng). Nhưng nên nhớ, cũng với cách tính bình quân gia quyền này thì các Vietcombank_er còn làm lợi cho ngân hàng gấp nhiều lần – với mức tạo lãi bình quân là 91,2 triệu đồng/người/tháng.