Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VietTimes -- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, ông Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Dân đổ ra đường xem diễu binh hoành tráng mừng Quốc Khánh

Dân đổ ra đường xem diễu binh hoành tráng mừng Quốc Khánh Updating

Hàng vạn người dân đã nô nức đổ ra đường, nhiệt liệt vẫy chào các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...