Doanh nghiệp lo ngại nhiều vấn đề phát sinh từ Luật An ninh mạng

Doanh nghiệp lo ngại nhiều vấn đề phát sinh từ Luật An ninh mạng

VietTimes -- Tại Luật An toàn thông tin mạng, quy định về chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đã nêu rõ và giao đầu mối thực hiện là Bộ TT&TT; trong khi đó, Dự thảo Luật An ninh mạng lại đặt thêm nhiều yêu cầu và chỉ định đầu mối thực hiện là Bộ Công an. Điều này khiến các doanh nghiệp lo lắng về việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hành chính.
Tranh luận về Dự thảo Luật An ninh mạng: Trùng lắp với các quy định pháp luật hiện hành?

Tranh luận về Dự thảo Luật An ninh mạng: Trùng lắp với các quy định pháp luật hiện hành?

VietTimes -- Đại diện Ban soạn thảo khẳng định Dự thảo Luật An ninh mạng không trùng giẫm với các quy định hiện hành, có một số nội dung giao thoa nhưng hoàn toàn không xung đột, rằng Dự thảo tạo được sự liên kết giữa quy định pháp luật hiện hành để làm tốt hơn công tác quản lý (?).
Băn khoăn về quy định đặt máy chủ tại Việt Nam

Băn khoăn về quy định đặt máy chủ tại Việt Nam

VietTimes -- Quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đặt máy chủ tại Việt Nam và đặt cơ quan đại diện tại Việt Nam phản ánh tư duy cũ về chủ quyền quốc gia, áp đặt tư duy trước kỷ nguyên số và nền kinh tế số. Việc đặt máy chủ ở đâu không quan trọng bằng quy trình đảm bảo an ninh mạng đối với dữ liệu đó.