VPBank báo lãi trước thuế 6.125 tỷ đồng trong 9 tháng đầu 2018

VPBank báo lãi trước thuế 6.125 tỷ đồng trong 9 tháng đầu 2018

VietTimes - Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động thuần hợp nhất  của VPBank đạt 22.112 tỷ đồng, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng từ mức 4.376 tỷ đồng hồi giữa năm lên 6.125 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/9/2018. Dư nợ cấp tín dụng đạt 211.092 tỷ đồng và huy động tiền gửi đạt 212.701 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 11% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của VPBank đạt mức 296.216 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2017.