Lính đặc nhiệm Nga và Mỹ khác nhau thế nào?

Lính đặc nhiệm Nga và Mỹ khác nhau thế nào?

VietTimes -- Các chuyên gia của National Interest đã so sánh các trang bị kỹ thuật của lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Nga và Mỹ. Lính đặc nhiệm Nga hiệu quả hơn trong hoạt động phòng thủ và giám sát, còn lực lượng đặc nhiệm Mỹ thể hiện bản thân tốt nhất khi thực hiện nhiệm vụ tấn công.