Được nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện, LienVietPostBank sẽ là ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam

Được nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện, LienVietPostBank sẽ là ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam

VietTimes --  LienVietPostBank vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nâng cấp 147 Phòng Giao dịch Bưu điện thành Phòng Giao dịch Ngân hàng. Như vậy, nhà băng này sẽ là Ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với 535 Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng, gần 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch Bưu điện.