Những bài học lớn từ tượng đài iPhone 3G

Những bài học lớn từ tượng đài iPhone 3G

Không gì có thể làm chậm doanh số bán hàng của iPhone 3G trong tuần đầu tiên ra mắt, hơn một triệu người đã mua sản phẩm này. Có thể khẳng định, trước khi iPhone 6 xuất hiện thì iPhone 3G là sản phẩm thành công nhất của Apple.