SouthernBank và Sacombank chính thức "về một nhà"

SouthernBank và Sacombank chính thức "về một nhà"

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) diễn ra sáng ngày 11/7 chính thức công bố chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về Đề án sáp nhập ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) vào Sacombank.