Thu hồi “đất vàng” 69 Nguyễn Du: Khoáng sản Hợp Thành lại rơi vào thế khó...

Thu hồi “đất vàng” 69 Nguyễn Du: Khoáng sản Hợp Thành lại rơi vào thế khó...

VietTimes – Tình thế hiện tại của Khoáng sản Hợp Thành tương tự như việc trả lại số cổ phần đã mua tại Cảng Quy Nhơn. “Đất vàng” 69 Nguyễn Du đã cắm ở ngân hàng, nay nhiều khả năng sẽ phải trả lại, khi Thanh tra Chính Phủ kiến nghị thu hồi trước thời điểm 31/10/2020 nếu không sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý. Mặt khác, cơ cấu cổ đông của Khoáng sản Hợp Thành cũng đã thay đổi…
Đòi lại vốn Nhà nước bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn, thế kẹt của Khoáng sản Hợp Thành

Đòi lại vốn Nhà nước bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn, thế kẹt của Khoáng sản Hợp Thành

VietTimes – Hôm qua, 17/9, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý cán bộ sai phạm, và “đòi” lại cổ phần nhà nước đã bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn. Nhưng nếu xử lý cán bộ sai phạm giờ đã là việc dễ, thông thường tới thường xuyên, thì việc đòi lại vốn nhà nước đã bị bán sai, lại là cả một vấn đề lớn.