Thủ tướng: Thu hút đầu tư không thể "trên rải thảm đỏ, dưới rải đinh"

Thủ tướng: Thu hút đầu tư không thể "trên rải thảm đỏ, dưới rải đinh"

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất diễn ra 23/4, Thủ tướng đề nghị Lai Châu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, "không để tình trạng như người ta nói là trên trải thảm đỏ nhưng dưới có đinh".