FLC thay Kế toán trưởng

FLC thay Kế toán trưởng Updating

VietTimes -- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (HSX: FLC) vừa ban hành liên tiếp hai nghị quyết liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cho vị trí Trưởng ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty.