Không chỉ là việc có thêm một ngân hàng niêm yết

Không chỉ là việc có thêm một ngân hàng niêm yết

VietTimes -- Động thái đăng ký lưu ký chứng khoán của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã CK: BVB) cho thấy ngày niêm yết cổ phiếu của nhà băng này đang tới gần. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn tìm hiểu về nhà băng này sẽ không khỏi băn khoăn vì báo cáo tài chính đã soát xét được công bố lại thiếu hẳn phần thuyết minh. 
Về khoản dư nợ dưới tiêu chuẩn có giá trị lên tới 746 tỷ đồng của Eximbank mà kiểm toán vừa lưu ý

Về khoản dư nợ dưới tiêu chuẩn có giá trị lên tới 746 tỷ đồng của Eximbank mà kiểm toán vừa lưu ý

VietTimes -- Dù thời điểm phát sinh, quá hạn trả lãi và gốc đã nhiều năm nhưng các khoản nợ được cầm cố bằng tài sản đảm bảo là "cổ phiếu của một ngân hàng khác" có giá trị lên tới hơn 746 tỷ đồng vẫn được Eximbank phân loại vào nợ dưới tiêu chuẩn (Nhóm 3) thay vì nợ có khả năng mất vốn (Nhóm 5).