Lực lượng Diều hâu Sa mạc bắt đầu cuộc tấn công vào Kínsibba, Latakia (Video)

Lực lượng Diều hâu Sa mạc bắt đầu cuộc tấn công vào Kínsibba, Latakia (Video)

VietTimes -- Quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn đánh chiếm lại thị trấn chiến lược Kinsibba và những ngọn đồi xung quanh. Lực lượng chủ công là Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, Lính thủy đánh bộ Syria, lực lượng đặc nhiệm đang tiến công đồi Shalaf Castle và đồi Lâu đài Tobal phía nam Kinsibba.