Kinh tế Trung Quốc tháng 2 suy thoái chưa từng thấy, bất ngờ làm giảm ô nhiễm không khí

Kinh tế Trung Quốc tháng 2 suy thoái chưa từng thấy, bất ngờ làm giảm ô nhiễm không khí

VietTimes -- Chỉ số hoạt động sản xuất của ngành chế tạo Trung Quốc suy giảm với tốc độ nhanh nhất vào tháng 2/2020, tồi tệ hơn cả thời kỳ diễn ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, điều này đã bất ngờ làm giảm ô nhiễm ở nhiều đô thị công nghiệp lớn của Trung Quốc.