Đừng ảo tưởng kiều hối là nguồn lợi bất tận

Đừng ảo tưởng kiều hối là nguồn lợi bất tận

Làm sao cho các thế hệ người Việt ở nước ngoài “xa mặt mà không cách lòng” để còn gắn bó với quê nhà? Chỉ có một cách là tạo được niềm tự hào dân tộc và lòng tin vào tương lai của đất nước ngày mai sáng sủa hơn ngày hôm nay. Làm được điều này thì dòng kiều hối sẽ không ngừng chảy.
Kiều hối về Việt Nam đã được dùng làm gì?

Kiều hối về Việt Nam đã được dùng làm gì?

Một tồn tại đang đặt ra là tuy nguồn kiều hối dồi dào như vậy song chủ yếu đang đổ vào bất động sản hoặc các kênh gửi tiết kiệm, ít đi vào sản xuất. Hơn hai mươi năm nay, lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 38%.
Hai mặt của kiều hối

Hai mặt của kiều hối

Trong khoảng 15 năm gần đây lượng kiều hối về Việt Nam liên tục tăng.Từ con số khiêm tốn 1,3 tỉ USD hồi năm 2000, mười năm sau kiều hối đã lên gần 9 tỉ vào năm 2011, năm 2012 là 10 tỉ USD thì năm 2013 đã lên đến 11 tỉ USD.