Sau Úc, Anh tuyên bố luật mới sẽ phạt nặng Facebook, Instagram, Twitter nếu lưu trữ các nội dung độc hại

Sau Úc, Anh tuyên bố luật mới sẽ phạt nặng Facebook, Instagram, Twitter nếu lưu trữ các nội dung độc hại

VietTimes -- Nếu như vào cuối tuần trước Úc vừa thông qua luật mới nhằm chống lại các nội dung bạo lực trên ứng dụng trực tuyến thì đầu tuần này, Anh quốc cũng đưa ra tuyên bố sẽ phạt tiền các công ty công nghệ bao gồm Facebook, Instagram và Twitter nếu không kịp thời các xóa nội dung mang tính khủng bố, bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em.