“Tự do ngôn luận”, đâu là giới hạn?

“Tự do ngôn luận”, đâu là giới hạn?

VietTimes – Đạo đức khi sử dụng mạng xã hội vẫn tiếp tục là chủ đề mang tính thời sự và là nguồn cơn của nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa giữa một bên đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và một bên đòi hỏi bảo vệ những giá trị nhân văn, đạo đức truyền thống trên mạng xã hội.