Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Học Bác không phải học thuộc lòng“

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Học Bác không phải học thuộc lòng“

VietTimes -- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Học Bác không phải học thuộc lòng, không phải nói trôi chảy cho hay, mà phải ngấm vào trong tim, trong óc, trong máu của mình, truyền cho được tình cảm đó vào trong nhân dân, biến thành những việc làm cụ thể, sinh động, có lợi cho nước, cho dân".