Mỹ "ngán" tên lửa và máy bay chiến lược Nga

Mỹ "ngán" tên lửa và máy bay chiến lược Nga

VietTime -- Các tên lửa như Kh-101 và Kh-102 có thể đã được đưa vào phục vụ vào đầu những năm 2000 nếu Liên Xô vẫn còn tồn tại. Những tên lửa mới đem lại cho phi đội máy bay chiến lược Nga khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, trong khi trước đây chỉ có Lầu Năm Góc sở hữu khả năng này.