6G: Tốc độ truyền có thể gấp 8000 lần so với 5G

6G: Tốc độ truyền có thể gấp 8000 lần so với 5G

VietTimes -- Thế giới mới chỉ bắt đầu khám phá 5G nhưng Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu 6G. Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc gần đây đã bắt đầu chuẩn bị cho sự phát triển của mạng 5G trong tương lai. Các nền tảng tiêu chuẩn đã được đặt ra và theo ý kiến của một số chuyên gia, tốc độ truyền của 6G có thể đạt tới 1TB/s, gấp khoảng 8.000 lần so với 5G.