Cách mạng Công nghiệp 4.0 không thể thiếu khoa học xã hội

Cách mạng Công nghiệp 4.0 không thể thiếu khoa học xã hội

VietTimes -- Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) vừa có công văn gửi Bộ Khoa học & Công nghệ để đóng góp ý kiến về xây dựng chính sách phát triển CMCN 4.0 
Khoa học xã hội đang "đủng đỉnh" trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão

Khoa học xã hội đang "đủng đỉnh" trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão

VietTimes -- Tại các nước phát triển, trong khi khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ rất nhanh thì khoa học xã hội và nhân văn vẫn dường như đủng đỉnh với những tranh biện cũ kỹ từ nhiều năm trước. Còn tại Việt Nam, có thể điểm mặt được rất ít các chuyên gia xã hội học có những nghiên cứu về tác động xã hội của khoa học công nghệ. Đây là một thực tế cần thúc đẩy hơn nữa những nghiên cứu xã hội gắn với công nghệ.