Thanh tra đường sắt: có cũng như không?

Thanh tra đường sắt: có cũng như không?

VietTimes -- Với 58 nhân sự, Thanh tra giao thông đường sắt đang chịu trách nhiệm “quản” gần 3.000 km đường sắt quốc gia. Với chuẩn “bốn không”: không trụ sở, không phương tiện, không thiết bị, không chế độ”. Không quá lời khi nói thanh tra giao thông đường sắt đang tồn tại trong tình thế có như không.