Đã cấp 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh

Đã cấp 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước; tiến hành cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống Căn cước công dân với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hơn 65 vạn trẻ khai sinh lần đầu đã được cấp trực tuyến mã số định danh cá nhân

Hơn 65 vạn trẻ khai sinh lần đầu đã được cấp trực tuyến mã số định danh cá nhân

VietTimes -- Tính đến hết quý III/2017, hệ thống ghi nhận tại 16 tỉnh đã triển khai, có 889.894 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 658.304 trường hợp trẻ em Việt Nam dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu được cấp Số định danh cá nhân và việc đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến sẽ được áp dụng đại trà cho tất cả các tỉnh, thành phố.