Quản lý thị trường “kể khổ” về... phân bón giả

Quản lý thị trường “kể khổ” về... phân bón giả

Phân bón giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường là do quản lý lỏng lẻo hay pháp luật có kẽ hở? Phân bón nhập lậu, phân bón giả, kém chất lượng đã và đang gây tác hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, sức khỏe nhân dân và môi sinh, môi trường...