Khả năng chụp ảnh của iPhone đã tiến hóa thế nào sau 10 năm?

Khả năng chụp ảnh của iPhone đã tiến hóa thế nào sau 10 năm?

VietTimes -- 10 năm là một khoảng thời gian dài trong thế giới công nghệ. Năm 2007, tổng giá trị của Facebook chỉ đạt 1 triệu USD nay đã gấp 500 lần. Cùng thời điểm đó, Apple cũng giới thiệu mẫu iPhone đầu tiên, iPhone 2G. Cho tới nay iPhone đã có những cải tiến về thiết kế và tính năng như thế nào, nhất là khả năng chụp ảnh?