Smartphone màn hình dưới 5 inch sẽ tuyệt chủng?

Smartphone màn hình dưới 5 inch sẽ tuyệt chủng?

VietTimes -- Ở thời điểm này, nói smartphone màn hình dưới 5 inch sẽ tuyệt chủng có vẻ hơi quá. Nhưng thực sự, smartphone đang ngày càng lớn hơn. Cuối năm nay, smartphone 5,5 inch sẽ chiếm 65%. Đến năm 2022, smartphone màn hình từ 5,5 inch đến 7 inch sẽ chiếm 85% tổng số smartphone bán ra trên thị trường.