VNPT Technology phát triển giải pháp Giao thông thông minh

VNPT Technology phát triển giải pháp Giao thông thông minh

VietTimes -- VNPT Technology vừa nghiên cứu, phát triển và ứng dụng giải pháp Giao thông thông minh Smart Transportation, dựa trên nền tảng SCP (Smart Connected Platform) với một số ứng dụng, giải pháp tiêu biểu phục vụ giao thông thông minh trên cơ sở ứng dụng IoT như Smart Car vConexion, Smart Bus và eticket và Smart Logistics.